Souhlas se zpracováním osobních údajů

Vyplněním formuláře/kliknutím na stránkách www.peceojizvy.cz poskytuji Mgr. Silvii Šabacké, IČ: 01441604, s místem podnikání Nálepkova 197/14, 637 00, Brno - Jundrov (dále jen „správce“), svobodný a vědomý souhlas se zpracováním mých osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení a emailová adresa. Údaje poskytuji za účelem zasílání obchodních sdělení a zařazení osobních údajů do databáze správce.

Prohlašuji, že veškeré údaje, které poskytuji správci, jsou pravdivé a přesné a jsou poskytovány dobrovolně. V případě, že dojde k jakýmkoli změnám v údajích, které jsem správci poskytl, oznámím jejich změnu správci bez zbytečného odkladu.

Souhlasím, aby správce údaje shromažďoval, uchovával a zpracovával po dobu a v rozsahu potřebném pro naplnění výše stanoveného účelu, nejdéle však po dobu 5 let ode dne jejich poskytnutí.

Mám i nadále právo k přístupu ke všem údajům o své osobě. Informace o těchto údajích mi poskytne správce kdykoli na základě mé žádosti – zpravidla elektronickou formou.