Jak zpracováváme Vaše osobní údaje?

V souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů dle nové legislativy EU tj. s GDPR (General Data Protection Regulation).

Jak vnímáme GDPR?

 


Vaše osobní údaje jsou stejně tak citlivé jako jizvy
. Potřebují:
- náležitou péči,
- ochranu a bezpečí,
- a v neposlední řadě Váš souhlas s nimi pracovat.

GDPR vnímáme jako velkou příležitost k tomu, abychom měli v naší databázi klientů jen ty, co jsou s naší prací v souladu a my díky tomu mohli mít dobrý pocit při zaslání každého našeho mailového občasníku, protože jste jim řekli své ANO.

Jaké hlavní zásady při práci s osobními údaji tedy ctíme?

Kdo jsme "MY"?

Sdružení Péče o jizvy v zastoupení Silvie Šabacké a Hany Malachovské, IČ: 01441604, s místem podnikání Nálepkova 197/14, 637 00, Brno - Jundrov (dále jen „správce“). Provozujeme webovou stránku www.peceojizvy.cz. Chcete-li nás kontaktovat, můžete tak učinit na náš mail podpora@peceojizvy.cz.

Jakou péči Vaše osobní údaje u nás mají?

Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy těchto webových stránek, zpracováváme v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění a jejich ochrana je naší prioritou.
S Vašimi osobními údaji nakládáme zodpovědně a v souladu s platnou českou legislativou. Stejně tak jako my, i naší případní spolupracovníci s Vašimi údaji nakládájí v souladu se zákonem a jsou vázání mlčenlivostí.
Vaše osobní údaje ukládáme v aplikaci SmartEmailing a FAPI. Zpracovatelem údajů je společnost SmartSelling a.s., která obě aplikace provozuje. Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. V takovém případě budeme vždy klást stejné nároky na zabezpeční a kvalitu zpracování. Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU.
Vaše údaje budeme zpracovávat na dobu do odvolání souhlasu.

Proč potřebujeme Vaše osobní údaje?

Zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete sami a to z těchto možných důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 • Zasílání elektronických občasníků - marketing
  V případě, že jste projevili zájem o odběr našich občasníků, zpracováváme Vaše osobní údaje (především e-mail a někdy také jméno a příjmení), na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte. Tyto údaje využíváme za účelem zasílání obchodních sdělení (marketingu). Činíme tak pouze na základě Vašeho souhlasu, který můžete odvolat v každém zaslaném mailu skrze odhlašovací odkaz. Vaše údaje budeme zpracovávat po dobu, kdy budeme zasílat informační Newslettery.
  Jste-li naším zákazníkem, posíláme Vám naše občasníky z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky. Zasílání můžete kdykoliv odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.
 • Poskytování služeb, plnění smlouvy
  Přihlášením na některou z našich akcí či při objednávce našeho online programu zpracováváme tyto Vaše osobní údaje: jméno, příjmení, email, telefonní číslo. Údaje, které zadáváte v přihlášce, jsou nezbytné pro Vaši identifikaci a my Vám tak mohli poskytnout objednané služby a používáme je pro komunikaci s Vámi. Vaše údaje budeme zpracovávat po dobu 5 let od poslední objednávky.
 • Vedení daňové evidence
  V případě zakoupení některého z našich produktů či seminářů se stáváte našimi zákazníky a my zpracováváme také účetní a výjimečně platební údaje (IČO, DIČ, adresu, číslo účtu, číslo platební karty). Tyto údaje potřebujeme, abychom vám poskytli objednané služby a vedli účetnictví dle zákona. Používáme je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb. Vaše údaje budeme zpracovávat po dobu 5 let od poslední objednávky.

Jak se staráme o ochranu a bezpečí vašich osobních údajů?

Sdružení Péče o jizvy se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter Vašich osobních a firemních dat, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití.
Zpracovatel vašich osobních údajů - společnost SmartSelling a.s. chrání osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Všechny údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech uložených výhradně v Evropské unii. Společnost SmartSelling a.s. přijala a udržuje veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení osobních údajů, zejména:

 • Pro zabezpečení serverů využívá víceúrovňový firewall, který umožňuje přístup pouze pro https port.
 • Veškerá komunikace mezi servery je šifrována a zabezpečena virtuální privátní sítí.
 • Mailové zprávy jsou kontrolovány na přítomnost virů a jejich obsah na phishing.
 • Monitoring bezpečnosti a případných bezpečnostních incidentů řeší dedikovaný tým 24/7.

Jako správce Vašich osobních údajů jsme přijali technická, organizační a bezpečnostní opatření, abychom chránili u nás vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob. Data vždy zabezpečujeme unikátními hesly.

Váš souhlas se zpracováním osobních údajů

Vyplněním formuláře na stránkách www.peceojizvy.cz a projevením zájmu o zasílání newsletteru, poskytuje registrovaný sdružení Péče o  jizvy, se sídlem Nálepkova 14, Brno-Jundrov, 637 00, IČ: 014441604, jakožto správci, svobodný a vědomý souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení a emailová adresa. Údaje poskytuje za účelem zasílání obchodních sdělení a zařazení osobních údajů do databáze správce. Registrovaný uděluje souhlas, aby mu správce zasílal informace o novinkách (například nový článek na blogu) a připravovaných akcích. Údaje budou zpracovávány po dobu, kdy bude správce zasílat informační Newslettery.

Vyplněním webového formuláře při objednávce online programu či některého semináře souhlasí kupující se zařazením všech jím vyplněných osobních (jméno, příjmení, telefon a emailová adresa), fakturačních (IČ, DIČ, adresa) a platebních údajů (číslo účtu, číslo platební karty) do databáze správce. Údaje poskytuje za účelem zprostředkování obchodu a vedení daňové evidence dané ze zákona.
Zároveň kupující souhlasí s tím, že na základě oprávněného zájmu, neboť správce důvodně předpokládá, že kupujícího novinky zajímají, využívá správce osobní údaje také pro zasílání Newsletterů a to po dobu 5 let od poslední objednávky.

Udělením souhlasu prohlašuje registrovaný i kupující, že veškeré údaje, které poskytuje správci, jsou pravdivé a přesné a jsou poskytovány dobrovolně.
Souhlasí, aby správce údaje shromažďoval, uchovával a zpracovával po dobu a v rozsahu potřebném pro naplnění výše stanovených účelů a to na dobu uvedenou v části.
Zároveň si je vědom toho, že se může kdykoliv odhlásit od zasílání Newsletteru použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

A nakonec - vše si můžete plně korigovat

GDPR Vám dává do rukou řadu práv, mezi nejdůležitější patří:

 • právo na informace - toto naplňujeme již touto webovou stránkou Zásady zpracování Vašich osobních údajů
 • právu na přístup - můžete si kdykoli vyžáda, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč. Vše doložíme do 30 dní.
 • právo na doplnění a změnu osobních údajů - pokud u vás nastanou nějaké změny (např. založení nové mailové adresy) nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné. 
 • Právo na omezení zpracování - omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování (např. odhlášením zasílání newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)
 • právo přenosu osobních údajů (k někomu jinému) - obdobné jako právo na přístup, jen Vám informace dodáme ve  strojově čitelné podobě.
 • právo na výmaz (být zapomenut) - pak vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní. V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem.
 • právo stížnosti - máte-li pocit, že s Vašimi údaji není zacházeno v souladu se zákonem, máte právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Pro využití kteréhokoliv z Vašich práv nás kontaktujte na náš mail podpora@peceojizvy.cz.