Jste tu poprvé? Vítejte!

 • Náš cíl
  Sdílíme naše know-how, protože cítíme, že práce s jizvami je velmi opomíjenou a přitom významnou oblastí péče o tělo.
  Našim hlavním cílem je rozšířit váš pohled na péči o jizvy, protože každé zranění má svůj příběh, nikdy nejde jen o fyzické narušení tkáně či kostí. Zejména proto nestačí svou jizvu jen namazat sádlem či masírovat (což jsou běžné kusé informace, které k péči dostanete).
  Chceme vás provést možnostmi, které podpoří celý proces hojení a to jak po fyzické, tak po psychické a emocionální stránce.
 • S čím pracujeme
  Vycházíme z těchto čtyř pohledů
  ✓ Fyzioterapeutický pohled na fyziologii těla a proces hojení
  ✓ Učení tradiční čínské medicíny na provázanost celého těla
  ✓ Znalosti sexological bodyworku např. k informacím o intimní anatomii
  ✓ Přístup somatického prožívání® k porozumění nervovému systému a nutných principů při práci s traumatem
  Věnujeme se jak jizvám čestvým, tak starším. I po mnoha letech po nehodě, porodu nebo operaci můžete se svou jizvou udělat zázraky.
 • Co se naučíte
  ✓ Získáte jistotu v tom, jak poznat, že je vaše jizva opravdu zdravá tj. fyziologicky zhojená a tkáň okolo plně funkční.
  ✓ Budete mít ve svých rukách řadu praktických kroků, jak svou jizvu jednoduše opečovat sám/sama. Ať už je čerstvá, starší, bolavá či necitlivá.
  ✓ Pochopíte, jak funguje nervový systém v okamžiku velké zátěže (traumatu) a jak se v následné péči o své zranění uchránit před retraumatizací.
  ✓ Pomůžeme vám rozpoznat jazyk, kterým vaše tělo s vámi mluví. Jednoduše prakticky to tedy vypadá tak, že když se vašemu tělu nelíbí daný dotek či pohyb a říká: "Ne!", tuto skutečnost respektujeme a plně přijímáme. A následně přichází otázky: "Dobře, když tady NE, kde tedy ANO? V čem může být vašemu tělu dobře, co teď chce?"
 • Není důležité CO děláte, ale JAK to děláte
  Svou jizvu můžete pravidelně krémovat či masírovat. Když navíc u této péče zásadně zpomalíte, budete si uvědomovat každý kousek zraněné tkáně, budete vědět, kde je zdraví, plná citlivost a funkčnost a kde je "mrtvo", necitlivo, bolavo a dle toho přizpůsobíte kvalitu svého doteku přesně na míru danému místu... může vaše péče přinášet každým dnem malé zlepšení.
  A to vše na bázi lehkosti, jemnosti a laskavosti k sobě s respektem k tělu a kapacitě nervového systému.
 • Co tady určitě nečekejte
  Celý rozsah informací a technik - téma péče o jizvy je neuvěřitelně rozsáhlé a komplexní.

  Naším záměrem je zachytit zásadní principy, základní informace, ale hlavně a především náš jemný a laskavý přístup. Což vám můžeme předat jedině skrze váš osobní prožitek.

  Dlouholetou praxí jsme totiž dospěly k tomu, že znát techniky je fajn, ale bez laskavého a lidského přístupu stejně nebudou naplno fungovat.

  ✘ Nejsme schopny vám dát univerzální návod a říct: "Když toto budete dělat 5 minut denně, vaše jizva bude za měsíc plně zdravá.". Každý člověk je svůj vlastní originál a žádná univerzální technika nemůže tuto originalitu obsáhnout.
  Každý z nás potřebuje v daném momentě tu správnou posloupnout jednotlivých kroků, to akorátní tempo, to optimální množství času.

  Vy jste ti jediní, co mohou převzít zodpovědnost za vaše tělo, začít mu plně naslouchat a vycházet vstříc, tak jak ono samo potřebuje.

Právnické okénko

Součástí našich vzdělávacích a inspiračních videí není žádná přímá manipulace s jizvami jako takovými.
Mluvíme-li o péči o čerstvé jizvy, máme na mysli především nastolení psychické pohody a pocitu bezpečí, způsoby zabalení těla např. do dek, aby se mohla zraněná tkáň pomalu probouzet z anestezie a dostávat ze šoku.

Mluvíme-li o péči o starší jizvy, jedná se o jizvy, které jsou již plně zahojené a jsou opět plnou součástí reliéfu kůže. Péči o ně máme na mysli především nepřímou péči tj. uvolnění jejich okolí a svalových řetězců na ně navazující. A také jemné uvolňování a masáž kůže a jejích hlubších vrstev v blízkosti již plně zahojené jizvy.

Předáváme vám návody a doporučení k tomu, abyste mohli předávat péči sami sobě. Záleží jen na vás, jak je v praxi použijete a jaké úsilí budete věnovat uvádění těchto informací do praxe. Proto nemůžeme odpovídat za to, jakých konkrétních výsledků na základě informací z online kurzů či vzdělávacích akcí sami dosáhnete.

Všechny informace obsažené na tomto webu
nenahrazují lékařskou péči či psychoterapeutickou pomoc, nejedná se o zdravotní služby.
Více v našich obchodních podmínkách.